Mangler du akut en bogholder, en regnskabschef – eller alt derimellem, så har vi kompetencerne til at dække dit behov.

Hvad enten det drejer sig om en tidsbegrænset interim position, eller en fast tilknyttet medarbejder, og om det er fuld tid eller deltid, så kan ABL Regnskab hjælpe dig.

Vi står klar når behovet opstår, og vi har stor erfaring med dette. Du vil derfor kunne mærke at vi tager fra på opgaverne fra dag ét, og det er en af fordelene ved vores store erfaring.

Vores formål er at skabe værdi for dig, derfor starter vi alle opgaver med – sammen med dig – at skitsere opgaven og succeskriterierne, og vi holder en tæt dialog og opfølgning hele vejen igennem samarbejdet.

Når vi starter en opgave op, er det typisk med udgangspunkt i følgende tre-trins-raket:

  1. Forstå: Vi for en forståelse for arbejdsopgaverne og -rutinerne, og vi bærer disse videre fra dag ét.
  2. Analyser og forbedre: Vi tager et nyt kig på opgaver og rutiner, og vurderer hvorvidt der er plads til forbedringer, og efterfølgende implementerer vi disse forbedringer, alt sammen naturligvis i samspil med dig.
  3. Dokumentér og overlevér: De nye opgaver og rutiner beskrives og dokumenteres løbende, og når/hvis samarbejdet ophører, overleverer vi til rette vedkommende.

Således sikrer vi, at du kan være tryg og rolig fra dag ét, ligesom vi sikrer at du også kan være det når vi er ude af døren igen.

Vi har bl.a. løst opgaver for:

Nestlé
Zebra A/S (Flyting Tiger)
Galecto Inc.
Marcher Markholt A/S
Banyo ApS 

Ring mig op